Stichting Beheer Registergoederen (SBR) Delden

De Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden (SBR) is opgericht op 20 mei 1994 vanuit de toenmalige zwembadcommissie (opgericht 3 juni 1960.)

De SBR diende hierbij te zorgen voor:
• het in stand houden van een laagdrempelige openbare zwemgelegenheid en binnensportaccommodaties
• het verhogen van de bedrijfseconomische efficiency

Het bestuur bestaat uit zeven vrijwilligers

Op 29 december 2000 werd door de toenmalige gemeente Stad Delden aan de SBR voor het beheer en de exploitatie de volgende accommodaties in eigendom overgedragen:
• Sporthal de Reiger
• Sportzaal ‘t Raesfelt

In 2003 is daar het beheer en de exploitatie het zwembad de Mors in eigendom bij gekomen. In 2005 heeft de gemeente Hof van Twente het uit 1935 daterende Parochiehuis aangekocht van de H. Blasius parochie in Delden. Na een grondige renovatie is het gebouw in 2007 als gemeenschapshuis in gebruik genomen en is het beheer en de exploitatie aan de stichting overgedragen. Negen jaar later, op 1 januari 2016, volgde op de exploitatie- de eigendomsoverdracht, sinds die datum is de SBR verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse gang van zaken als de langere termijn aan de Langestraat 79.

 

Adres

Postbus 55 7490 AB Delden 074-3767663 Website E-mail