Ouderenvereniging Markelo

1)    De vereniging stelt zich ten doel:

a)    Een samenleving te bevorderen die zorgzaam betracht jegens ouderen, zodat zij naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;

b)    De belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

2)    Zij tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen, waaronder;

a)    Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten:

b)    Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan.

Voor meer informatie neem contact op via de e-mail.

Adres

P/a Tolweg 40b 7475 BJ Array +31610506896 Website E-mail