Lionsclub Delden

Diverse commissies zorgen voor de dagelijkse gang van zaken waaronder de ontwikkeling van fundraising activiteiten. Doelstelling is om met inzet van eigen middelen het maatschappelijk belang te dienen.

Onze eigen programma’s:
De eigen programma’s beogen vooral de goede sfeer binnen de club te waarborgen maar ook om de interesse in elkaar en voor anderen te verdiepen. Om de eigen kennis te verbreden organiseren zij ook lezingen en bezoeken aan bedrijven en instellingen.

Voor meer informatie bezoek onze website.

Adres

Website E-mail