Goorse Sociëteit De Harmonie

De Goorse sociëteit “De Harmonie” is opgericht op 1 november 1850. Het is de oudste vereniging van Goor. Vele jaren heeft de sociëteit haar leden op voordracht en door ballotage opgenomen. Eind jaren 1990 heeft het bestuur besloten om de vereniging een meer open karakter te geven en na een dieptepunt van nog geen 20 leden is er actief ingezet op ledenwerving. De vereniging heeft nu bijna 70 leden. De bijeenkomsten zijn telkens op de eerste woensdag van de maand, de 3 zomermaanden zijn er geen activiteiten. De Sociëteit is een hechte mannenclub die 2x per jaar ook hun partner meenemen . Dit gebeurt op de Nieuwjaarsreceptie en bij een gezellige bijeenkomst ter afsluiting van het seizoen.
Goorse Sociëteit De Harmonie

Prinses Beatrixstraat 19 7475 AP Markelo
Bezoek website