Bijeenkomst `Samen voor een dementievriendelijk Hof van Twente`

Hof van Twente heeft de ambitie een dementie vriendelijke gemeente te worden.

We nodigen u dan ook van harte uit voor de bijeenkomst `Samen voor een dementie vriendelijk Hof van Twente`, op maandag 13 mei 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur bij De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor.

Dementie is een ingrijpende ziekte. Het aantal mensen met dementie groeit snel. Omgaan met dementie vraagt veel van mensen met dementie en hun omgeving, maar mag nooit een probleem van hen alleen zijn.

Hoe wij als maatschappij omgaan met dementie is een belangrijk vraagstuk. Veruit de meeste mensen willen na de diagnose dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom is het van belang dat dementie wordt herkend en dat we weten hoe om te gaan met mensen met dementie; van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Hierdoor kunnen mensen met dementie gewoon boodschappen blijven doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. Ook is de gemeenschap dan beter in staat een handje te helpen wanneer mensen met dementie het even niet meer weten.

Tijdens de bijeenkomst op 13 mei willen wij u op de hoogte stellen van wat wij doen om onze gemeente dementie vriendelijk te maken. Graag werken wij hierin (meer) met u samen. Sterker nog we hebben u daarbij nodig!

Noteert u vast de datum! Voor aanmelden klik hier.

De uitnodiging met definitieve
programma volgt nog.

Graag tot 13 mei!