Zorg en ondersteuning

Het kan zijn dat u wat extra zorg en/of ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het kan gaan om hulp bij praktische zaken, bij het leggen van contacten of bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. In Hof van Twente kunt u gebruik maken van een zogenaamde dagbesteding die varieert van lichte tot intensieve ondersteuning. Voor zowel individuele begeleiding als voor een vorm van dagbesteding kunt u contact opnemen met Salut of met de gemeente.

Voor noodzakelijke verpleegkundige thuiszorg kunt u contact opnemen met een willekeurige thuiszorgorganisatie en wijkverpleging aanvragen. De wijkverpleegkundige komt dan bij u langs. Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering.

Voor langdurige, intensieve zorg en een verblijf in een instelling zoals het verpleeghuis heb u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Een indicatie hiervoor moet aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Salut.

 

Klik hier voor een overzicht van organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning.