Zelfstandig (blijven) wonen

In de loop van uw leven verandert uw woning mee met uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld omdat uw kinderen op zichzelf gaan wonen. Soms zijn aanpassingen nodig vanwege een ziekte of beperkingen. Zulke aanpassingen moet u meestal zelf regelen en betalen. Hebben de aanpassingen een plotselinge medische oorzaak, dan krijgt u in sommige gevallen een vergoeding via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het gaat dan om woningaanpassingen of verhuiskosten. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voorafgaand aan de aanpassing een melding doen bij de gemeente of bij Salut.

Klik hier voor organisaties die u kunnen helpen om zelfstandig te blijven wonen.