Kledingbank

Naast de voedselbank kent Hof van Twente ook een kledingbank: Stichting Van Katoen. U mag hiervan gebruik maken als u voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunt komen. Hiervoor heeft u een verwijzing van de gemeente of van een hulpverleningsinstantie nodig.

Klik hier om naar Stichting van Katoen te gaan.