Salut organiseert lezing, notariszaken: Zorgen voor de toekomst op 7 mei 2020 om 19.30 uur bij het Beaufort te Markelo

De lezing vindt plaats op dinsdag 7 mei 2020 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) bij het Beaufort te Markelo . De lezing duurt tot circa 21.30 uur. De lezing is voor belangstellenden gratis toegankelijk en u wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Tevens is er volop gelegenheid om tijdens de lezing of in de pauze uw vragen te stellen. Indien u deze lezing wilt bijwonen kunt u zich aanmelden per mail naar: info@salut-welzijn.nl of bellen: 0547-260053. Hebt u vooraf al een vraag die u aan het notariskantoor wilt voorleggen, dan kunt u deze ook mailen naar het genoemde emailadres. U bent van harte welkom deze lezing bij te wonen ! Salut organiseert een lezing, waarbij u door een specialist op het gebied van het familie- en erfrecht van Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen te Markelo wordt bijgepraat over in het kort de volgende onderwerpen: Wet Langdurige zorg (voorheen AWBZ) De overheid heeft nieuwe regels vastgesteld over de zorgkosten. Hierdoor kan het zijn dat eigen vermogen, moet worden ingeteerd om de eigen bijdrage (met een maximum tot circa € 2.300 per maand) voor uw zorg te betalen. De regels hiervoor worden besproken en inzichtelijk gemaakt, en tevens komen diverse mogelijkheden en alternatieven om deze gevolgen te voorkomen aan de orde. Testament In een testament bepaalt u onder meer wie uw vermogen na overlijden krijgt en wie de erfenis mag regelen. Het nut en de mogelijkheden van het opstellen van een testament komen uitgebreid aan de orde, bijvoorbeeld om: - de bescherming voor de langstlevende te regelen; - koude kant uit te sluiten; - advies- en aandachtspunten extra bepalingen voor gehandicapte kinderen - erfbelasting te besparen of uit te stellen; - een executeur / afwikkelingsbewindvoerder te benoemen. Erfrecht Bijna iedereen krijgt helaas een keer te maken met het erfrecht, of op grond van de wet, of door benoeming in een testament. Hoe zit de wet in elkaar, welke keuzes kan een erfgenaam maken (ook als een erfgenaam twijfelt of de erfenis wel positief is), welke fiscale en civiele gevolgen heeft een erfenis. Al deze vragen worden met u doorgenomen. Erfbelasting De erfbelasting is een van de meest gehate belastingen. Bij overlijden van een persoon moet vaak erfbelasting worden betaald over de ontvangen erfenis. De vrijstellingen en tarieven die gelden worden met u doorgenomen. In sommige gevallen moeten kinderen al erfbelasting betalen terwijl hun erfdeel nog niet opeisbaar is (tegoedbon). Door een goed en flexibel testament kan dit anders worden geregeld door zelf de spelregels te bepalen. Ook andere mogelijkheden om erfbelasting te voorkomen dan wel uit te stellen worden besproken, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de verschillende mogelijkheden om te schenken. Volmacht / levenstestament Ook het belang van een notariële volmacht / levenstestament komt aan de orde. Want stel u voor dat iemand door ziekte of een plotselinge andere calamiteit (dementie/alzheimer etc.) niet meer zelf kan handelen (wilsonbekwaam is), wie mag dan zaken regelen en wie gaat het vermogen beheren? Dit kunt u in een notariële volmacht / levenstestament voortijdig vastleggen. U bent nooit te vroeg om dit vast te leggen!


Locatie activiteit Markelo