De Luisterlijn Borne zoekt vrijwilligers

De Luisterlijn (voorheen Sensoor) is 24 uur per dag bereikbaar voor een gesprek per telefoon, e-mail of chat. Anoniem, vertrouwelijk en voor iedereen. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om de vraag naar een anoniem luisterend oor het hoofd te bieden. De Luisterlijn Borne start daarom op 7 oktober een basistraining om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

 

Er over praten helpt

Als je ergens mee zit kan een goed gesprek wonderen doen. Ergens over praten helpt zaken in perspectief te plaatsen, biedt emotionele steun en versterkt het zelfbeeld. Helaas heeft lang niet iedereen een sociaal netwerk waar ze terecht kunnen of durven met hun verhaal. Dag en nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn bereikbaar voor een luisterend oor.

 

Vrijwilligers van de Luisterlijn ervaren het werk als intensief, maar tegelijkertijd als zinvol en verrijkend. De basis van het werk is een goed gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Echte aandacht van mens tot mens. Hoe een gesprek verloopt hangt af van de situatie. Soms is iemand al geholpen door zijn verhaal anoniem kwijt te kunnen. Of is er een duidelijk probleem waar samen een oplossing voor gevonden kan worden.

 

Goed getrainde vrijwilligers

De Luisterlijn Borne zoekt mensen met ruimte in hoofd, hart en agenda. Mensen die iets voor een ander willen betekenen door het bieden van een luisterend oor. Natuurlijk wordt de aspirant vrijwilliger goed voorbereid op het werk door het volgen van een basistraining, die 5 dagen ( 1 dag per 2 weken) duurt. Gesprekstechnieken en luistervaardigheden worden geoefend en deelnemers verdiepen zich in thema’s zoals eenzaamheid en psychische problemen. De training is SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) gecertificeerd. Parallel aan de training loopt een inwerkperiode met een ervaren vrijwilliger. Ook na de basistraining zorgen trainingen en themabijeenkomsten ervoor dat de kennis en vaardigheden steeds verder worden ontwikkeld.

 

Er is een informatiebijeenkomst op maandag 16 september om 13.00 uur. Geïnteresseerden voor deze informatiebijeenkomst of de training in oktober kunnen zich vrijblijvend aanmelden via www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk of mailen naar borne@deluisterlijn.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 074-2552551

Bellen voor een anoniem gesprek kan dag en nacht naar 0900-0767 en chatten of mailen via deluisterlijn.nl